Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу

Астана газ ҚМГ ақ біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатымыз, қылмыстың алдын алу моделі және қаржылық есептілікті ішкі бақылау жүйесі сияқты сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған тетіктерді пайдаланады.

Біз сыбайлас жемқорлықпен оның барлық нысандарында күресуге және барлық қызметімізді қолданыстағы заңнамаға сәйкес барлық қызмет салаларында және біз жұмыс істейтін барлық елдерде жүзеге асыруға міндеттенеміз. Біздің сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға деген ұмтылысымыз барлық қызметкерлеріміздің мінез-құлқын реттейтін принциптерді белгілеуде көрінеді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат

Астана газ ҚМГ АҚ - да біз әдеп және іскерлік мінез-құлық кодексінде баяндалған қағидаттарға сәйкес сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және онымен күресуге бағытталған нормативтік актілерді қатаң сақтауға берік міндеттіміз. Біз сондай-ақ комплаенсті Астана газ ҚМГ АҚ тікелей немесе жанама басқаратын компаниялардың барлық қызметкерлеріне ғана емес, сонымен қатар біздің іскер әріптестерімізге де таратамыз.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында Астанагаз ҚМГ АҚ өзінің барлық операцияларын қызметтің барлық салаларында және біз жұмыс істейтін барлық елдерде қолданылатын заңдарға сәйкес олардың рухы мен мақсаттарын құрметтей отырып жүзеге асыруға ұмтылады. Тиісінше, Астана газ ҚМГ АҚ болады.

Этикалық емес немесе қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін әрекеттер арқылы пайда немесе сыйақы алу мақсатында адамдардың ерік-жігеріне немесе объективтілігіне әсер етпеу.

Компания үшін заңсыз пайда алу мақсатында кез келген жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаға тікелей немесе жанама түрде құнды нәрсе бермеңіз, уәде бермеңіз және ұсынбаңыз.

Кез келген жеңілдететін төлемдерге жол бермеңіз.

Барлық қаржылық операцияларды компанияның кітаптарына дәл жазыңыз.

Ешқандай саяси партияны, оның өкілдерін немесе кандидаттарын тікелей немесе жанама түрде қаржыландырмаңыз немесе қолдамаңыз.

Заңсыз төлемдерді жасыру үшін қайырымдылықты пайдаланбаңыз.

Компания жасаған Инвестициялар, иеліктен шығару, қаржыландыру немесе шығыстар нәтижесінде үшінші тараптардан комиссияларды, төлемдерді немесе сыйақыларды заңсыз, тікелей немесе жанама түрде сұратпау және алмау. 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес мәселелері бойынша ішкі оқытуға жәрдемдесу.